Idee stają się rzeczywistością

Asseco Innovation Hub to program, którego celem jest wyszukiwanie nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia oraz ludzi, którzy za nimi stoją. Zapewniamy przyjazne środowisko do rozwoju pomysłów i przekuwania ich w komercyjne produkty. Asseco Innovation Hub nie tylko pomaga rozwijać pomysły, ale także wprowadzać je na rynek.

CO ZYSKUJESZ?

I ETAP

ETAP POSZUKIWAŃ

Szukamy pomysłów, prototypów i projektów przez organizację hackathonów, konkursów dla start-up’ów, wspólnych działań z naszymi klientami. Wybieramy najlepsze pomysły, koncepcje i prototypy, które przejdą do etapu inkubacji.

II ETAP

ETAP WERYFIKACJI

Sprawdzamy użyteczność poprzez zbudowanie MVP – minimalnego wartościowego produktu, zbudowanego na bazie wybranych prototypów. Na podstawie doświadczeń ze współpracy oraz finałowej prezentacji podczas show me day wybieramy najlepsze projekty do kolejnego etapu.

III ETAP

ETAP EWOLUCJI

Od MVP do produktu, który osiąga docelowy zakres funkcjonalny wersji 1.0 w drodze wielopoziomowych testów bezpieczeństwa i wydajności, uzyskując model licencyjny. Zakładamy start-up. Po zakończeniu prac produkt jest gotowy do sprzedaży.